Komuniciranje

Naš pristop h komuniciranju je celosten. Kreativna izvedba sledi strokovnim strateškim izhodiščem. Vedno mora biti svojstvena, pisana na kožo in pod kožo. Snujemo dvosmerne komunikacijske mostove z natančno definiranimi ciljnimi javnostmi. Ustvarjamo pomembne vzajemne odnose. Znamo prisluhniti povratnim informacijam in na svoje delo gledati s kritičnim očesom.

Vselej smo na strani odgovorne, iskrene komunikacije.

fit media d.o.o, kidričeva cesta 25, si-3000 celje
t: +386 (0)3 42 66 700, e: info(at)fitmedia.si, SI 89052790

fit media 2010 - 2011