Komuniciranje s strateškimi eksternimi javnostmi

Podjetje oziroma organizacija lahko z učinkovitim načrtovanjem odnosov z javnostmi in njihovim upravljanjem pridobi ugoden imidž, zaupanje in kredibilnost v očeh eksternih strateških javnosti: dobaviteljev, kupcev, vlade, ekoloških gibanj, finančnih javnosti in drugih deležnikov. Za strateške eksterne javnosti načrtujemo posebej premišljeno komuniciranje in specializirana primerna komunikacijska orodja.

  • Promocijski dogodki
  • Specifične komunikacijske akcije
  • Kampanje pospeševanja prodaje


 

fit media d.o.o, kidričeva cesta 25, si-3000 celje
t: +386 (0)3 42 66 700, e: info(at)fitmedia.si, SI 89052790

fit media 2010 - 2011