Komuniciranje z internimi javnostmi

Človeški potencial organizacije postaja vse pomembnejši vir. Razvijanje skupne pripadnosti, doseganje partnerstva podjetja s svojimi zaposlenimi in možnost razvoja ter napredovanja zaposlenih zvišuje produktivnost in povečuje uspešnost podjetja. Pripadnost zaposlenih, njihovo vpletenost v cilje in vizije podjetje doseže z različnimi spodbudami, med katerimi je zelo pomembno interno komuniciranje.

  • Interno komuniciranje
  • Priročnik za zaposlene
  • Interni časopis
  • Raziskava organizacijske kulture
  • Organizacija posebnih dogodkov
 

fit media d.o.o, kidričeva cesta 25, si-3000 celje
t: +386 (0)3 42 66 700, e: info(at)fitmedia.si, SI 89052790

fit media 2010 - 2011