Svetovanje

Naročnikom pri reševanju raznovrstnih okoljskih izzivov (pripravi različne dokumentacije in pridobivanju soglasij ter dovoljenj, razvoju okolju prijaznih izdelkov in tehnoloških postopkov) svetujemo z rešitvami, ki so enostavne, učinkovite ter omogočajo konkurenčne prednosti in zniževanje stroškov.

 

fit media d.o.o, kidričeva cesta 25, si-3000 celje
t: +386 (0)3 42 66 700, e: info(at)fitmedia.si, SI 89052790

fit media 2010 - 2011