Trajnostni inženiring

Skupaj s partnerji uresničujemo vizijo zelenega (oziroma trajnostnega) razvoja Slovenije. To vizijo razširjamo in jo hkrati operacionaliziramo s konkretnimi programi in projekti. Nudimo kakovosten zeleni inženiring podjetjem, institucijam in občinam, in sicer po konceptu »one-stop-shop«, torej vse na enem mestu.

Izvajamo sistemsko dolgoročen, transparenten in verodostojen način spremljanja kazalcev (na podlagi GRI kazalcev) in pripravo poročila o trajnostnem razvoju.

Konkurenčna prednost naše ponudbe je njena celovitost:

  • ekspertiza na področju izračuna ogljičnega odtisa in LCA analize;
  • strokovna verifikacija projekta v specializiranem podjetju v tujini;
  • ekspertiza na področju okoljskega komuniciranja;
  • lastni okoljski komunikacijski mediji.


Model trajnostnega razvoja

Model trajnostnega razvoja določa prioritete podjetja / organizacije in konkretne premike v smeri trajnostnega razvoja. Svetujmo podjetjem in organizacijam pri razvoju svojega modela trajnostnega razvoja glede na strateške javnosti. Ta model se vsako leto nadgrajuje.

Zakaj se odločiti za model trajnostnega razvoja?

 

Poročanje o trajnostnem razvoju na podlagi GRI kazalcev

Številna tveganja hujše stopnje in globalne grožnje naši skupni prihodnosti povečujejo pritiske za transparentnost ekonomskih, okoljskih in socialnih vplivov, ki jih imajo podjetja oziroma organizacije na različne deležnike. Zato se vedno večje število podjetij v svetu odloča za pripravo letnih poročil o njihovem trajnostnem razvoju, ki jo podjetja in organizacije lahko izkoristijo za odmevno promocijo svoje zaveze trajnostnemu razvoju.

Zakaj poročati o trajnostnem razvoju?

 

Ogljični odtis

Ogljični odtis je kazalnik, ki se uporablja za ponazoritev količine emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov, za katero sta odgovorna fizična ali pravna oseba. Različne izvedenke izračuna ogljičnega odtisa in identifikacija ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov so ključnega pomena za določanje odgovornosti posameznikov in organizacij ter za načrtovanje in izvajanje vseh vrst podnebnih ukrepov.

Zakaj se odločiti za izračun ogljičnega odtisa?

 

Analiza življenskega cikla (LCA) in analiza stroškov življenskega cikla (LCCA)

LCA omogoča vrednotenje vplivov na okolje, ki nastajajo v celotnem življenjskem ciklu proizvoda (storitve, procesa, sistema…) na transparenten način. Z analizo LCA lahko ocenimo okoljske vplive novo razvitega proizvoda (storitve, procesa, sistema…) in ga primerjamo s konkurenčnimi proizvodi ter identificiramo ključne stopnje, v katerih bi spremembe znižale vplive na okolje.

Metodologija analize življenjskega cikla

 

fit media d.o.o, kidričeva cesta 25, si-3000 celje
t: +386 (0)3 42 66 700, e: info(at)fitmedia.si, SI 89052790

fit media 2010 - 2011