Tržno komuniciranje

OGLAŠEVANJE

Celovito kreativno idejo razvijemo na osnovi skrbno načrtovane strategije in ciljev. Optimiziramo vložek in izkoristimo priložnosti posameznih oglaševalskih medijev. Pri tem pa ne pozabimo na unikatnost kreative, ki navdušuje.

Naši TV oglasi, radijski oglasi, tiskani oglasi, spletni oglasi, mali in veliki plakati sporočajo sveže ideje, nove vsebine. Iščemo nove poti oglaševanja in obvladujemo nova spletna obzorja.

 • Celostne oglaševalske akcije
 • Medijsko načrtovanje in zakup medijev
 • Televizijski oglasi
 • Tiskani oglasi in plakati
 • Radijski oglasi
 • Spletni oglasi
 • BTL aktivnosti


TISKOVINE

Odlikujejo nas bogate izkušnje pri snovanju in produkciji široke palete tiskovin. Za posamezno podjetje ali segment gospodarstva.

V promocijskih publikacijah, letnih poročilih, poslovnih mapah, katalogih ali prospektih prikažemo konkurenčne prednosti in dosežke podjetja ali organizacije. Tiskovinam vdahnemo značilno samozavest, po katerih so prepoznavne.

Nekatera sporočila je najboljše zašepetati na uho. Tako pripravimo in oblikujemo direktno pošto ter jo naslovimo prejemnikom specializiranih adrem.

Časopise, revije ali druge periodične publikacije ustvarjamo s posebnim občutkom. Ni čudno, saj imamo v novinarstvu večdesetletne izkušnje. Projekte pripravimo na ključ. Od koncepta, novinarskih besedil do tiska.

 • Promocijske publikacije
 • Poslovne mape, letna poročila
 • Prospekti
 • Direktna pošta
 • Časopisi, revije, periodične publikacije


MULTIMEDIJA

Ste interaktivni in potrebujete interaktivna komunikacijska orodja? Za interaktivno komuniciranje so nepogrešljivi internet, intranet ali kompleksni e-portali. Te oblike komuniciranja v zadnjih letih pospešeno razvijamo.

Video filmi so sodoben način komuniciranja. Glede na vaše želje in potrebe produciramo predstavitvene filme (prikaz proizvodnje, izdelkov, predstavitev celotnega podjetja,…), tehnološke filme, filme za pospeševanje prodaje, izobraževalne filme. Z video filmom lahko vaše spletno mesto, sejemske predstavitve in druge oblike poslovnih srečanj povzdignete na profesionalno raven.

 • Video
 • CD in DVD mediji
 • Web (spletna mesta in e-portali)


ŠPORTNI MARKETING

Razvijamo koncepte in ustvarjamo dodano vrednost, ki jo šport kot komunikacijska platforma vaši blagovni znamki lahko ponudi. Iščemo učinkovite in inovativne rešitve pri povezovanju vrednot podjetja in izbranega posameznika ali ekipe. Pomagamo vam izbrati pravo športno sponzorstvo za vašo blagovno znamko in optimizirati vložena sredstva.

 

fit media d.o.o, kidričeva cesta 25, si-3000 celje
t: +386 (0)3 42 66 700, e: info(at)fitmedia.si, SI 89052790

fit media 2010 - 2011