Podatki | Podjetje in priprava dela

Podjetje in priprava dela

Avtorja: Irena Leban, Igor Jelovčan

Založnik: Fit media d.o.o.
Za založbo: mag. Vanesa Čanji
Urednik: Jože Volfand
Recenzenta: Goran Delajkovič, Milena Škodnik
Lektura: Marija Jurjevič
Oblikovanje: Fit media d.o.o.
September 2010


Vsebina učbenika je razdeljena na štiri poglavja. V prvem delu so predstavljeni osnovni pojmi tržnega gospodarstva, oblike gospodarskih družb in razlike med njimi, najdete pa lahko tudi nekaj zanimivih spletnih naslovov. V drugem poglavju boste na kratko spoznali osnovne poslovne elemente v vsakem podjetju: informacije, predmete dela, delovno silo, delovna sredstva … in njihov pomen oz. vpliv na uspešno poslovanje. V tretjem poglavju si boste po navodilih lahko sami pripravili potrebne dokumente za izdelavo izdelka. V četrtem delu je opisan je razvoj dela skozi zgodovino in sodobni trendi, navedeni so podatki za pomoč pri ureditvi dobrega delovnega mesta, predstavljeni pa so tudi posamezni praktični primeri povečevanja proizvodnje. Skozi celoten učbenik so nanizani praktični primeri, naslovi, kjer lahko poiščete dodatne informacije, vprašanja za spodbujanje radovednosti in naloge z rešitvami na koncu vsakega poglavja.


Učbenik je na voljo samo v elektronski obliki.

  Refresh Captcha  

fit media d.o.o, kidričeva cesta 25, si-3000 celje
t: +386 (0)3 42 66 700, e: info(at)fitmedia.si, SI 89052790

fit media 2010 - 2011