Tanja Pangerl

Zeleno omrežje znanja in prakse zelenega prehoda za lažji preboj

Novice Zelenega omrežja Slovenije so že vrsto let najbolj brana rubrika v strokovni reviji ESG, saj prinašajo iz prve roke trajnostno prakso. Tanja Pangerl, vodja projektov v Fit medii in koordinatorica Zelenega omrežja, v katerem je že več kot 400 podjetij, strokovnih in izobraževalnih inštitucij, občin, združenj in drugih organizacij, pojasnjuje, zakaj omrežje vsa leta raste. Ker povezuje regulativo in tržne zahteve s prakso, ker odpira prostor odprtega dialoga med strokovnjaki različnih področij pri implementaciji trajnostnih rešitev v prakso, ker navdihuje s primeri dobre prakse ter promovira in krepi ugled tistih, ki delajo trajnostne korake. Zeleno omrežje je živahen strokovni integrator vseh na področju trajnostnosti v Sloveniji.

več …

Potrebno si je zastaviti jasne cilje

Politični analitik Črt Poglajen se je z direktorico podjetja Fit media in odgovorno urednico Zelene Slovenije mag. Vaneso Čanji, ki je strokovnjakinja s področja trajnostnega razvoja in komunikacij, pogovarjal o komunikacijah in odnosih med zaposlenimi, o trajnostnem razvoju, trajnostni blagovni znamki, dostojnem delu in ekologiji v 4. industrijski revoluciji.

več …
Strategija razogljičenja

Interna cena ogljika kot učinkovit instrument razogljičenja

Evropski in nacionalni cilji za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, rabo energije iz obnovljivih virov in energijsko učinkovitost do leta 2030 so določeni, zato se bo razprava vse bolj odmikala od pretehtavanja, ali so ti cilji preveč ali premalo ambiciozni, h konkretnim vprašanjem, kdo in kako bo te cilje dosegel. Evropski dokumenti poudarjajo, da bodo potrebna nenehna in skupna prizadevanja.
več …