Tanja Pangerl

Zeleno omrežje znanja in prakse zelenega prehoda za lažji preboj

Novice Zelenega omrežja Slovenije so že vrsto let najbolj brana rubrika v strokovni reviji ESG, saj prinašajo iz prve roke trajnostno prakso. Tanja Pangerl, vodja projektov v Fit medii in koordinatorica Zelenega omrežja, v katerem je že več kot 400 podjetij, strokovnih in izobraževalnih inštitucij, občin, združenj in drugih organizacij, pojasnjuje, zakaj omrežje vsa leta raste. Ker povezuje regulativo in tržne zahteve s prakso, ker odpira prostor odprtega dialoga med strokovnjaki različnih področij pri implementaciji trajnostnih rešitev v prakso, ker navdihuje s primeri dobre prakse ter promovira in krepi ugled tistih, ki delajo trajnostne korake. Zeleno omrežje je živahen strokovni integrator vseh na področju trajnostnosti v Sloveniji.

več …
mag. Vanesa Čanji

Vse več podjetij se zaveda, da gre zares

Prvi sklop evropskih standardov poročanja o trajnostnosti (ESRS) je Evropska komisija sprejela 31. julija letos, ki so sestavni del direktive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Delovne različice standardov so bile v razpravi že več kot leto dni, kaj prinaša zadnja verzija in predvsem kaj poročanje o trajnostnosti, skladno s standardi pomeni za podjetja, pojasnjuje strokovnjakinja za trajnostni razvoj mag. Vanesa Čanji iz Fit medie/ Zelena Slovenija. Nove zahteve glede poročanja namreč napovedujejo velike spremembe v poročanju o trajnostnem razvoju, ki bodo vplivale na približno 50.000 podjetij s sedežem v EU. Posredno pa so lahko prizadete tudi hčerinske družbe, podružnice v tujini in podjetja, ki velik del svoje dejavnosti opravljajo na območju EU, zato je lahko obseg vpliva bistveno širši.

več …
Omizje

Vpliv trajnostnega poročanja na gospodarstvo

Direktorica podjetja Fit media / Zelena Slovenija in strokovnjakinja s področja trajnostnega razvoja mag. Vanesa Čanji je sodelovala na oddaji Omizje v okviru 5. Štajerskega gospodarskega foruma, ki ga je v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico organiziral regionalni RTV center Maribor. Poleg nje sta na Omizju sodelovala tudi Nataša Teraž Krois, vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar, in Davorin Okorn, direktor sektorja upravljanja kreditnih tveganj v Novi KBM.

več …
Poročanje o trajnostnem razvoju

Poročanje o trajnostnosti da, a kako?

Poročanje o trajnostnem razvoju je del trajnostnega upravljanja podjetij, brez katerega večja podjetja nimajo več legitimnosti. Seveda niso vsa zakonodajno zavezana k poročanju, a s sprejetjem Direktive glede poročanja podjetij o trajnostnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), ki je nadomestila Direktivo o nefinančnem poročanju (NFRD), se krog zavezancev bistveno širi. Ker je poročevalska krajina tako na globalni kot evropski ravni zelo pestra, se postavlja vprašanje, kateri pristop k trajnostnem poročanju je pravi. Dodatno ključno vprašanje je, kaj se bo v bližnji prihodnosti spremenilo za podjetja z uveljavitvijo novih zakonodajnih zahtev.

več …
Analiza LCA

Prednost analize življenjskega cikla (LCA)

Poznanih je več metod za vrednotenje okoljskih vplivov. Ena izmed metod je analiza življenjskega cikla (LCA, Life Cycle Assessment), ki omogoča ocenjevanje vplivov na okolje v celotnem življenjskem ciklu proizvodov, procesov in dejavnosti. Metrika je bila vpeljana zaradi vse večjih potreb analiziranja kompleksnih modelov krožnega gospodarstva, in sicer vplivov na okolje, uporabe, krožnih sistemov oziroma procesov ravnanja z odpadki.

več …
Ana Brodár foto Boštjan Čadej

LCA kot legitimacija okoljske sprejemljivosti izdelkov

O trajnostnih izdelkih težko govorimo, ne da bi to dokazali z verodostojnimi podatki. Za taksonomsko usklajenost nekaterih izdelkov se zahteva analiza LCA. Tudi večina raziskav je osredotočenih na vrednotenje okoljskih vidikov, pogosto pa so zabrisani socialni in ekonomski vidiki, ki so v realnem sektorju prav tako pomembni. O tem, ali je analiza življenjskega cikla LCA še vedno glavni instrument za presojanje o trajnostnosti izdelkov ali se bo v prihodnje bolj uveljavila popolna ocena trajnostnosti življenjskega cikla LCSA, odgovarja naša sodelavka Ana Brodar, mag., strokovnjakinja s področja okoljskih ved – analiz LCA.

več …
EOL-ESG(605px)

Revija za trajnostni razvoj iz EOL v ESG – okolje, družba, upravljanje

Trajnostni razvoj je zaradi zakonodajnega okvirja in tržnih pričakovanj (investitorjev, velikih kupcev, potrošnikov) postal norma tako za velika kot srednja podjetja. Posledično bo zanj vedno večje zanimanje med majhnimi podjetji, saj upravljanje vrednostnih verig z vidika trajnostnosti zajema vsa podjetja.

več …
Ogljični odtis

Izračun ogljičnega odtisa na ravni organizacije ali izdelka oziroma proizvoda

S tržnimi orodji, med katerimi je tudi določitev ogljičnega odtisa lahko številne organizacije pridobijo ustrezne informacije, s katerimi lahko obvladujejo in zmanjšajo emisije, odpadke in porabo virov, prepoznajo neučinkovite procese, kjer lahko dosežejo prihranke, analizirajo izvor težav v povezavi oziroma primerjavi določenih izdelkov/proizvodov, spreminjajo izdelke/proizvode ob upoštevanju trajnostnih predlogov, pridobijo konkurenčno prednost idr.

več …
Okolje_in_odpadki-2021

Mag. Vanesa Čanji sodeluje na 13. strokovni konferenci Okolje in odpadki

V četrtek, 24. novembra 2022, bo v Austria Trend Hotel Ljubljana 13. strokovna konferenca Okolje in odpadki, ki bo tokrat posvečena aktualni okoljski zakonodaji in krožnim poslovnim praksam. Na letošnji konferenci bo sodelovala tudi strokovnjakinja s področja trajnostnega razvoja in direktorica podjetja Fit media d.o.o. / Zelena Slovenija mag. Vanesa Čanji, ki bo predstavila kaj pomenijo podnebne spremembe za podjetja – izzivi, priložnosti, zakonske in tržne obveznosti.

več …