Strategija razogljičenja

Interna cena ogljika kot učinkovit instrument razogljičenja

Evropski in nacionalni cilji za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, rabo energije iz obnovljivih virov in energijsko učinkovitost do leta 2030 so določeni, zato se bo razprava vse bolj odmikala od pretehtavanja, ali so ti cilji preveč ali premalo ambiciozni, h konkretnim vprašanjem, kdo in kako bo te cilje dosegel. Evropski dokumenti poudarjajo, da bodo potrebna nenehna in skupna prizadevanja.

Tudi strokovnjaki in pristojni politiki v Sloveniji opozarjajo, da so nacionalni cilji postavljeni tako visoko, da ni prostora za čakanje ali proste strelce. A kako gleda gospodarstvo na razogljičenje? Kaj čaka podjetja, ki niso zavezanci za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov? S kakšnimi ukrepi naj bi bila »spodbujena« za razogljičenje? O tem je tekla razprava na webinarju, ki ga je pripravila Akademija Zelena Slovenija s strokovnjakinjo za trajnostni razvoj mag. Vaneso Čanji.

Vabljeni k ogledu video posnetka webinarja.