Webinar Trajnostna nabava

Luški vozli 2020

Emo orodjarna

Luški vozli 2019

Luški vozli 2018

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Vojnik monografija

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Podjetje in priprava dela

Podjetje in priprava dela

Časopis Dom ob Savinji

Hrastnik monografija

Komuniciranje, Trajnostni razvoj

Trajnostno komuniciranje v Drogi Kolinski

Naročnik: Droga Kolinska

Projekt je vključeval pripravo celostne grafične podobe za trajnostno komuniciranje, pripravo serije zelenih nalepk o učinkoviti rabi energije, rabi vode in ravnanju z odpadki za vse trge skupine, ozelenitev oglasnih desk – zelene ideje, koše za odpadke – pravilno ločevanje, maskoto – pokal (povezano z internimi natečaji za najbolj zeleni tim oziroma oddelek), ozelenitev intraneta (zelene misli, vsakodnevni namigi, praznovanje zelenih praznikov – svetovni dan zemlje, svetovni dan voda …), zelene misli na toaletnih prostorih, vzpostavitev zelenih timov, e-izobraževanje za trajnostni razvoj podjetja, promocijski material in zeleno mobilnost.

Cilj implementacije orodij je ozaveščanje, motiviranje zaposlenih za zeleno razmišljanje in ravnanje, ki rezultira v racionalizaciji virov in nižjih stroških ter pomembno prispeva k rasti interne klime.