Webinar Trajnostna nabava

Luški vozli 2020

Emo orodjarna

Luški vozli 2019

Luški vozli 2018

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Vojnik monografija

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Podjetje in priprava dela

Podjetje in priprava dela

Časopis Dom ob Savinji

Hrastnik monografija

Trajnostni razvoj, Založništvo

Priročnik Trajnostna raba lesa

Priročnik v elektronski obliki si lahko ogledate tukaj.

Priročnik o trajnostni rabi lesa smo v Fit medii izdali v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Direktoratom za lesarstvo, Javno agencijo SPIRIT Slovenija, s podjetji lesnopredelovalne panoge in z več strokovnimi inštitucijami v Sloveniji. V sodelovanju z njimi smo pripravili koncept, poskrbeli smo za uredništvo in oblikovanje.

Priročnik obsega naslednja poglavja:  

1. Gozd in les v krožnem in podnebno nevtralnem gospodarstvu

2. Predelava lesa za obrt in industrijo

3. Trajnostna gradnja in kakovost bivanja v leseni stavbi

4. Design thinking in izdelki iz lesa

5. Tržna analiza izdelka in razvoj blagovne znamke

6. Les v konceptu krožnega gospodarstva

7. Izzivi pri porabi lesne biomase

8. Izobraževanje v lesni panogi

9. Primeri praks

10. Promocijske predsavitve

Priročnik je namenjen investitorjem, arhitektom in projektantom, celotni vrednostni verigi trajnostne gradnje, gradbincem, obrtnikom, oblikovalcem z lesom, stroki, državnim organom in inštitucijam, šolam, zbornicam, združenjem in drugim za spreminjanje prakse in za izobraževanje na delavnicah.

  • obseg: 152 strani
  • 39 avtoric in avtorjev
  • naklada: 800
  • izid: september 2021

Več informacij o priročniku na tej povezavi.