Webinar Trajnostna nabava

Luški vozli 2020

Emo orodjarna

Luški vozli 2019

Luški vozli 2018

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Vojnik monografija

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Podjetje in priprava dela

Podjetje in priprava dela

Časopis Dom ob Savinji

Hrastnik monografija

Komuniciranje

Zdravstveni dom Celje 90 let

Ob 90-letnici Zdravstvenega doma Celje smo poskrbeli za uredništvo in oblikovanje jubilejne publikacije oziroma knjige (monografije), ki predstavlja njegovo bogato zgodovino na področju osnovne zdravstvene dejavnosti, specialistične zdravstvene dejavnosti, zobozdravstvene dejavnosti, medicine dela, prometa in športa ter nemedicinskih dejavnosti. Predstavljeni so tudi ključni zgodovinski mejniki.

Založnik: Zdravstveni dom Celje
Uredništvo: mag. Vanesa Čanji, Fit media d.o.o.
Oblikovanje: Metka Vehovar Piano, Fit media d.o.o.
Obseg: 52 strani
Izid: september 2018

Naročnik: Zdravstveni dom Celje