Webinar Trajnostna nabava

Luški vozli 2020

Emo orodjarna

Luški vozli 2019

Luški vozli 2018

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Vojnik monografija

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Podjetje in priprava dela

Podjetje in priprava dela

Časopis Dom ob Savinji

Hrastnik monografija

Komuniciranje, Trajnostni razvoj

Misija: Zeleno – BTC

Ime projekta: Misija: Zeleno

Naročnik: BTC d. d.

Priprava strateškega in komunikacijskega projekta Misija: Zeleno, katerega cilj je zeleno na vseh področjih. Projekt je vključeval:

  • osveščanje internih in eksternih javnosti o dosedanjih dosežkih družbe BTC (spletna stran, plakati, LCD zasloni, veleplakati, table …),
  • poenotenje komuniciranja (zeleni marketing),
  • zelenenje BTC Cityja Ljubljana in oprema zelene poti,
  • formacija ter aktivacija zelenih agentov,
  • motiviranje obiskovalcev k zelenim dejanjem,
  • ozaveščanje obiskovalcev, zaposlenih in poslovnih partnerjev o pomenu varovanja okolja (od varčevanja z viri do skrbnega ločevanja odpadkov itn.)
  • izgradnja in utrjevanje imidža kot protagonista trajnostnega razvoja.

Projekt je bil predstavljen na atraktivni novinarski konferenci septembra 2012.