Webinar Trajnostna nabava

Luški vozli 2020

Emo orodjarna

Luški vozli 2019

Luški vozli 2018

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Vojnik monografija

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Podjetje in priprava dela

Podjetje in priprava dela

Časopis Dom ob Savinji

Hrastnik monografija

Komuniciranje

Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ – II. faza«

Naročnik: Občina Hrastnik

Za izvedbo kohezijskega projekta druge faze Centra za ravnanje z odpadki v Zasavju, v katerega so bile vključene Občina Hrastnik, Občina Litija, Občina Radeče, Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi, smo opravljali obveščanje javnosti o projektu, kar je vključevalo:

  • izdelava grafične podobe projekta,
  • izdelavo zloženke o projektu, ki se je distribuirala po gospodinjstvih vključenih občin v projekt,
  • pripravo radijskih in televizijskih oddaj na lokalni radijski in televizijski postaji,
  • pripravo in objavo članka v lokalnem tiskanem mediju,
  • oblikovanje in postavitev obvestilnih tabel oziroma jumbo panojev,
  • pripravo in postavitev gradbiščnih in razlagalnih EU tabel,
  • pripravo in izvedbo novinarskih konferenc,
  • vzpostavitev in ažuriranje spletne strani projekta.