Webinar Trajnostna nabava

Luški vozli 2020

Emo orodjarna

Luški vozli 2019

Luški vozli 2018

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Vojnik monografija

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Podjetje in priprava dela

Podjetje in priprava dela

Časopis Dom ob Savinji

Hrastnik monografija

Založništvo

Okoljevarstvena zakonodaja

Prvi okoljski učbenik v Sloveniji, ki na celovit in slikovit način predstavi razvoj in delovanje okoljevarstvene zakonodaje: od zgodovine, institucij, zakonov na področju varovanja okolja do nadzora nad uspešnim in učinkovitim izvajanjem okoljevarstvene zakonodaje. V zadnjem delu učbenika so zanimivi primeri dobre prakse.

Učbenik za module okoljevarstveni in naravovarstveni tehnik, priročnik za srednje, višje in visoke šole, za ekošole in izbirne okoljske vsebine v šolah.

Avtorica: Adrijana Viler – Kovačič

Recenzenti: dr. Mitja Bricelj, dr. Jana Sterže, Janja Leban

Obseg: 108 strani

Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.

Cena: 19 EUR (V ceni je vključen DDV.)

Kontakt za naročila: irena.pilih@fitmedia.si, 03/ 42 66 700