Webinar Trajnostna nabava

Luški vozli 2020

Emo orodjarna

Luški vozli 2019

Luški vozli 2018

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Vojnik monografija

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Podjetje in priprava dela

Podjetje in priprava dela

Časopis Dom ob Savinji

Hrastnik monografija

Založništvo

Okoljevarstvene tehnologije

Učbenik celovito podaja namen in vrste okoljevarstvenih tehnologij, njihovo učinkovitost ter zakonske okvire ter meritve in monitoringe. Prav tako daje pregled nad različnimi vrstami onesnaževanja kot so emisije snovi v zrak, vode, onesnaževanje tal, nastajanje odpadkov, emisije hrupa idr. Ponazarja tehnološke procese pri okoljevarstvenih tehnologijah in uporabo okoljevarstvenih tehnologij v praksi. V zadnejm delu učbenika se srečamo s pomenom logistike pri okoljevarstvenih tehnologijah, primeri kompleksnih tehnoloških procesov z integrirano okoljevarstveno tehnologijo v industriji ter z ekonomiko okoljevarstvenih tehnologij. Področja obravnave so nazorno prikazana s fotografijami, skicami in tabelami, z nalogami za preverjanje znanja pa učbenik spodbuja kritično mišljenje in samostojno raziskovalno delo.

Avtorja: dr. Darko Drev, Janja Čuvan

Recenzenta: dr. Jani Zore, Marinka Žbogar

Obseg: 164 strani

Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.

Cena: 18,70 EUR (V ceni je vključen DDV.)

Kontakt za naročila: irena.pilih@fitmedia.si, 03/ 42 66 700