Webinar Trajnostna nabava

Luški vozli 2020

Emo orodjarna

Luški vozli 2019

Luški vozli 2018

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Vojnik monografija

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Podjetje in priprava dela

Podjetje in priprava dela

Časopis Dom ob Savinji

Hrastnik monografija

Založništvo

Upravljanje voda v Sloveniji

Nova strokovna publikacija Upravljanje voda v Sloveniji, ki jo je Fit media izdala v zbirki Zelena Slovenija, na informativen in analitičen način razkriva okoljske, zdravstvene, kmetijske in ekonomsko-energetske vidike upravljanja voda. Besedila je prispevalo 41 strokovnjakov.

Knjiga je razdeljena na tri glavna področja:

  1. Voda – eden temeljnih strateških virov razvoja Slovenije
  2. Izzivi pri uresničevanju okoljskih ciljev na področju voda v Sloveniji
  3. Trajnostna raba vode in prostora – pot k učinkoviti vodovarstveni politiki v državi

Založba: Fit media d.o.o., ki je doslej v zbirki Zelena Slovenija izdala knjige IPPC v Sloveniji, OVE v Sloveniji in Odpadki v Sloveniji.

Obseg: 268 strani

Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.

Cena: zajema strošek distribucije, ki znaša za en izvod 16 EUR + 22 % DDV (knjiga je brezplačna).

Kontakt za naročila: irena.pilih@fitmedia.si, 03/ 42 66 700