Webinar Trajnostna nabava

Luški vozli 2020

Emo orodjarna

Luški vozli 2019

Luški vozli 2018

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Vojnik monografija

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Podjetje in priprava dela

Podjetje in priprava dela

Časopis Dom ob Savinji

Hrastnik monografija

Založništvo

URE, energetika in okolje

Prva celovita strokovna publikacija URE, energetika in okolje v Sloveniji zajema URE v energetski politiki EU – usmeritve do leta 2020 in razvoj po letu 2020, učinki energetske politike na narodno gospodarstvo, dolgoročna strategija za prenovo stavb; temeljne usmeritve energetske politike in prakse v Sloveniji – izzivi trajnostne gradnje in nič energijske hiše, energetsko upravljanje v lokalnih skupnostih, pametna omrežja, razvojne spodbude, URE in stanovanjska politika, URE in zelena javna naročila, energetske izkaznice, energetski monitoringi zgradb idr., ter primere praks slovenskih podjetij, šol, občin in drugih organizacij.

Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.

Obseg: 196 strani

Cena: zajema strošek distribucije, ki znaša za en izvod 16 EUR + 22% DDV (knjiga je brezplačna).

Kontakt za naročila: irena.pilih@fitmedia.si, 03/ 42 66 700