Analiza LCA

Prednost analize življenjskega cikla (LCA)

Poznanih je več metod za vrednotenje okoljskih vplivov. Ena izmed metod je analiza življenjskega cikla (LCA, Life Cycle Assessment), ki omogoča ocenjevanje vplivov na okolje v celotnem življenjskem ciklu proizvodov, procesov in dejavnosti. Metrika je bila vpeljana zaradi vse večjih potreb analiziranja kompleksnih modelov krožnega gospodarstva, in sicer vplivov na okolje, uporabe, krožnih sistemov oziroma procesov ravnanja z odpadki.

Metoda trenutno predstavlja enega izmed najbolje definiranih holističnih orodij oziroma pristopov, s katerim pridobimo vpogled v krožnost poslovnih modelov. Omogoča nam učinkovito ustvarjanje dodane vrednosti na podlagi ocene emisij in koristi v celotnem življenjskem ciklu. Vsebinsko predstavlja seštevanje prispevkov posameznih procesov k emisijam opazovanega sistema. Obravnava podatke, ki vstopajo v sistem (npr. vhodne materiale in surovine) in podatke, ki iz njega izstopajo (izpusti). Z ugotavljanjem vplivov, ki jih proizvod (tudi proces ali dejavnost) prispeva k okoljskim obremenitvam, izraženimi z različnimi kazalniki, kot so potencialni vpliv na globalno segrevanje (t. i. ogljični odtis), vpliv na rabo vode, vpliv na acidifikacijo in evtrofikacijo, vpliv na izrabo naravnih virov oziroma surovin idr., predstavlja podporo prehodu v krožno gospodarstvo.

Pripravila: Ana Brodar, mag. okolj. ved

Več o analizi LCA in kaj vam lahko ponudimo na tej povezavi.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena *