Ogljični odtis

Izračun ogljičnega odtisa na ravni organizacije ali izdelka oziroma proizvoda

S tržnimi orodji, med katerimi je tudi določitev ogljičnega odtisa lahko številne organizacije pridobijo ustrezne informacije, s katerimi lahko obvladujejo in zmanjšajo emisije, odpadke in porabo virov, prepoznajo neučinkovite procese, kjer lahko dosežejo prihranke, analizirajo izvor težav v povezavi oziroma primerjavi določenih izdelkov/proizvodov, spreminjajo izdelke/proizvode ob upoštevanju trajnostnih predlogov, pridobijo konkurenčno prednost idr.

Ogljični odtis je merilo za skupne emisije toplogrednih plinov (TGP), ki so neposredno ali posredno povzročene s strani osebe, organizacije, dogodka in/ali proizvoda (izdelka), izražene v ekvivalentu ogljikovega dioksida (CO2 ekv.). Uporablja se za vrednotenje podnebnih sprememb, t. i. okoljskih vplivov. Z njim lahko določimo vzpostavitev akcijskih načrtov v smislu blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Ogljični odtis lahko izračunamo na organizacijski ali izdelčni ravni.

Različici izračuna ogljičnega odtisa

Organizacijski ogljični odtisIzdelčni ogljični odtis
Smernice:Protokol toplogrednih plinov  (ang. Greenhouse Gas Protocol)–Corporate Accounting and Reporting Standard (WRI/WBCSD) in ISO 14064:2019 (izračun ogljičnega odtisa na ravni organizacije)Smernice: ISO 14067:2019 (izračun ogljičnega odtisa na ravni izdelkov) ter standard PAS 2050:2011
Izračun emisij toplogrednih plinov (TGP) določene organizacije (tudi poslovne stavbe, občine, države), ki temelji na treh virih emisij, t. i. obsegih:
Obseg 1: neposredne emisije, ki nastanejo zaradi porabe fosilnih goriv (nepremični viri) ter neposredne emisije, ki nastanejo zaradi uporabe fosilnih goriv v transportnih sredstvih pod nadzorom organizacije (premični viri). Izvor emisij obsega 1 je lasten.
Obseg 2: posredne emisije, katerih izvor je zakupljena električna energija/toplota/para (t. i. emisije TGP zaradi proizvodnje električne energije/toplote/pare) 
Obseg 3: ostale posredne emisije, ki nastanejo zaradi procesov, ki niso v lasti organizacije, vendar so povezane z njeno dejavnostjo.
Izračun ogljičnega odtisa za izdelek/proizvod (tudi storitev ali dogodek) temelji na emisijah, določenih v celotnem življenjskem ciklu·        Pristop B2C (ang. Business to Consumer) vključuje celoten življenjski cikel izdelka/proizvoda (pridobivanje vhodnih materialov in surovin, obdelavo surovin, proizvodnjo, distribucijo, maloprodajo, uporabo pri potrošniku, odstranjevanje in/ali recikliranje)·        Pristop B2B (ang. Business to Business) vključuje le del elementov življenjskega cikla izdelka/proizvoda (pridobivanje vhodnih materialov in surovin, proizvodnjo, embaliranje, 

V Fit medii nudimo izračun ogljičnega odtisa na ravni organizacije ali izdelka oziroma proizvoda. Stopite v kontakt z nami za posvet in več informacij.

Kontakt: Ana Brodar, t: 064 286 886, e: ana.brodar@fitmedia.si

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena *