Analiza LCA

Pregled okoljskih vplivov v celotnem življenjskem ciklu – LCA

Analiza LCA je orodje, ki omogoča vrednotenje okoljskih vplivov v celotnem življenjskem ciklu proizvodov/izdelkov, vključno s pridobivanjem surovin, proizvodnjo, prevozom, uporabo in recikliranjem.

Temelji na celovitem pristopu, ki:

  • obravnava celoten življenjski cikel izdelka/proizvoda,
  • določa količine surovin in energentov ter izpustov v okolje (zrak, voda, tla) tekom življenjske dobe izdelka,
  • ugotavlja vplive prispevkov izdelka/proizvoda k okoljskim obremenitvam, ki so izraženi z različnimi kazalniki: torej potencialni vpliv na globalno segrevanje (t. i., ogljični odtis), vpliv na toksičnost, vpliv na izrabo naravnih virov/surovin, vpliv na rabo vode, vpliv na acidifikacijo ter evtrofikacijo ipd.

Pri izdelavi analize LCA se upoštevajo standardi in priporočila, ki so navedena v:

  • ISO 14040:2006,
  • ISO 14044:2006,
  • ISO 14067:2019 (določitev ogljičnega odtisa proizvoda) ter
  • ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024, ISO 14025 in ISO 14026 (okoljske oznake in deklaracije proizvodov/izdelkov, poročanje o odtisu).

Analiza LCA je izdelana z uporabo profesionalne programske opreme za numerično modeliranje, ki vključuje zbirke podatkov in podatkovnih baz (npr. Ecoinvent) ter metode za oceno učinkov.

V Fit medii izvajamo analizo LCA, ki vam da pregled okoljskih vplivov v celotnem življenjskem ciklu izdelka oziroma proizvoda. Stopite v kontakt z nami za posvet in več informacij.

Kontakt: Ana Brodar, t: 064 286 886, e: ana.brodar@fitmedia.si

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena *