Samo začeti je treba!

Trajnostni razvoj – to je prevladujoča tema mojih sestankov. Podjetja, katera sem osebno obiskala v zadnjih nekaj letih (okoli sto jih je), so mi zmeraj z zanimanjem prisluhnila. Ni pravila, kdo sedi na drugi strani mize. Pogosto odgovorna oseba s področja varstva okolja, menedžer kakovosti, odgovorna oseba za razvoj poslovnih modelov, strateško komuniciranje, marketing … Tu in tam imam predstavitev na upravi.

Ne zanimajo jih teoretična znanja in splošno svetovanje. Seveda, tega jim niti ne ponujamo. Realna vprašanja so: Kaj lahko trajnostni razvoj prinese nam? So modeli krožnega gospodarstva za nas uporabni? Kje lahko prihranimo? Kje lahko več zaslužimo? Si lahko kje odpremo nova vrata?

Kje in kako lahko začnemo na področju trajnostnega razvoja? V čem je korist trajnostnega poročanja? Imamo dovolj vsebin za celovito trajnostno poročilo?

Na ta vprašanja ni splošnih odgovorov. Potrebno je poiskati konkretne poti in rešitve. Predlagam jim, da najprej strukturiramo to, kar že imajo. Ne samo v enem oddelku, ampak v celotnem podjetju.

Pri nas nimamo veliko, je zelo pogost odgovor. Več imate, kot si mislite, jim odgovorim.

Potrebno je vedeti, kaj iskati, strukturno rudariti informacije, strukturirati in graditi znanje. In res je, presenečeni so, kaj jim damo na mizo.

Samo začeti je treba! Potem se poveča apetit za več …

 

Vanesa Čanji

 

Trajnostno poročanje