Omizje

Vpliv trajnostnega poročanja na gospodarstvo

Direktorica podjetja Fit media / Zelena Slovenija in strokovnjakinja s področja trajnostnega razvoja mag. Vanesa Čanji je sodelovala na oddaji Omizje v okviru 5. Štajerskega gospodarskega foruma, ki ga je v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico organiziral regionalni RTV center Maribor. Poleg nje sta na Omizju sodelovala tudi Nataša Teraž Krois, vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar, in Davorin Okorn, direktor sektorja upravljanja kreditnih tveganj v Novi KBM.

več …
Analiza LCA

Prednost analize življenjskega cikla (LCA)

Poznanih je več metod za vrednotenje okoljskih vplivov. Ena izmed metod je analiza življenjskega cikla (LCA, Life Cycle Assessment), ki omogoča ocenjevanje vplivov na okolje v celotnem življenjskem ciklu proizvodov, procesov in dejavnosti. Metrika je bila vpeljana zaradi vse večjih potreb analiziranja kompleksnih modelov krožnega gospodarstva, in sicer vplivov na okolje, uporabe, krožnih sistemov oziroma procesov ravnanja z odpadki.

več …
Ana Brodár foto Boštjan Čadej

LCA kot legitimacija okoljske sprejemljivosti izdelkov

O trajnostnih izdelkih težko govorimo, ne da bi to dokazali z verodostojnimi podatki. Za taksonomsko usklajenost nekaterih izdelkov se zahteva analiza LCA. Tudi večina raziskav je osredotočenih na vrednotenje okoljskih vidikov, pogosto pa so zabrisani socialni in ekonomski vidiki, ki so v realnem sektorju prav tako pomembni. O tem, ali je analiza življenjskega cikla LCA še vedno glavni instrument za presojanje o trajnostnosti izdelkov ali se bo v prihodnje bolj uveljavila popolna ocena trajnostnosti življenjskega cikla LCSA, odgovarja naša sodelavka Ana Brodar, mag., strokovnjakinja s področja okoljskih ved – analiz LCA.

več …
EOL-ESG(605px)

Revija za trajnostni razvoj iz EOL v ESG – okolje, družba, upravljanje

Trajnostni razvoj je zaradi zakonodajnega okvirja in tržnih pričakovanj (investitorjev, velikih kupcev, potrošnikov) postal norma tako za velika kot srednja podjetja. Posledično bo zanj vedno večje zanimanje med majhnimi podjetji, saj upravljanje vrednostnih verig z vidika trajnostnosti zajema vsa podjetja.

več …
Ogljični odtis

Izračun ogljičnega odtisa na ravni organizacije ali izdelka oziroma proizvoda

S tržnimi orodji, med katerimi je tudi določitev ogljičnega odtisa lahko številne organizacije pridobijo ustrezne informacije, s katerimi lahko obvladujejo in zmanjšajo emisije, odpadke in porabo virov, prepoznajo neučinkovite procese, kjer lahko dosežejo prihranke, analizirajo izvor težav v povezavi oziroma primerjavi določenih izdelkov/proizvodov, spreminjajo izdelke/proizvode ob upoštevanju trajnostnih predlogov, pridobijo konkurenčno prednost idr.

več …
Okolje_in_odpadki-2021

Mag. Vanesa Čanji sodeluje na 13. strokovni konferenci Okolje in odpadki

V četrtek, 24. novembra 2022, bo v Austria Trend Hotel Ljubljana 13. strokovna konferenca Okolje in odpadki, ki bo tokrat posvečena aktualni okoljski zakonodaji in krožnim poslovnim praksam. Na letošnji konferenci bo sodelovala tudi strokovnjakinja s področja trajnostnega razvoja in direktorica podjetja Fit media d.o.o. / Zelena Slovenija mag. Vanesa Čanji, ki bo predstavila kaj pomenijo podnebne spremembe za podjetja – izzivi, priložnosti, zakonske in tržne obveznosti.

več …
Celovit trajnostni razvoj podjetja

Kakšno vlogo ima marketing v celovitem trajnostnem razvoju podjetja?

Društvo za marketing Slovenije – DMS v torek, 15. 11. 2022, organizira dogodek Marketing TOPX z naslovom »Celovit trajnostni razvoj podjetja«. Dogodek bo potekal med 16.00 in 19.00 uro na GZS v Ljubljani. Na dogodku sodeluje tudi direktorica mag. Vanesa Čanji, direktorica podjetja Fit media d.o.o., ki upravlja z blagovno znamko Zelena Slovenija.

več …
Jože Volfand

Jože Volfand častni meščan Celja

Prokurist podjetja Fit media d.o.o. in urednik Zelene Slovenije je v letu 2022 za svojo dolgoletno uspešno delovanje na področju novinarstva, založništva in kulturnih prireditev ter izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu mesta Celja doma in v tujini prejel naziv častni meščan Celja.

več …

Na prvo mesto je vedno postavljal delo

Novinarka Janja Intihar je za časopis Novi tednik s prokuristom Fit medie Jožetom Volfandom, ki je tudi glavni urednik revije EOL in zbirke priročnikov Zelena Slovenija, naredila obsežen intervju o njegovi življenjski poti, delu, zagonu, številnih idejah in projektih, s katerimi je oživil mesto Celje.

več …