Zakaj analiza vrzeli?

Vedno več je zahtev poročanja, merjenja kazalnikov in upravljanja s področja trajnostnosti. Prav tako je treba poročati v skladu z novimi evropskimi standardi ESRS. Podjetja se pogosto sprašujejo kje začeti, predvsem tista, ki do sedaj še niso poročala o trajnostnosti.

Podjetjem nudimo t. i. analizo vrzeli, kjer zajamemo trenutno stanje podjetja na področju upravljanja trajnostnosti in projiciramo vse zahteve trga, lastnikov, zakonodaje idr. Pri tem prepoznamo ključne vrzeli in nato ciljno svetujemo, s katerimi koraki najbolj optimalno doseči stanje, ki si ga podjetje želi.

Več informacij na https://www.zelenaslovenija.si/o-zeleni-sloveniji/trajnostno-svetovanje/

Kaj je matrika dvojne pomembnosti?

Novi evropski standardi poročanja o trajnostnosti ESRS kot temeljno orodje prepoznavanja tistih področij, o katerih je potrebno poročati, definira dvojno pomembnost. Na eni strani gre za pomembnost vpliva, ki ga izmerimo tako v podjetju kakor med deležniki, na drugi strani pa gre za finančno pomembnost, kjer ima posebno težo zunanja pomembnost tveganja in priložnosti skozi vidike ESG na poslovanje podjetja. Na podlagi tega se izriše matrika dvojne pomembnosti.

Zakaj strategija ESG?

ESG pomeni eno ključnih priložnosti in hkrati tveganja poslovanja ter robustnost poslovnega modela podjetja. Ali imamo ESG strategijo in opredeljene cilje na področju okolja, družbe in upravljanja ter podnebnih sprememb?
Veliko deležnikov od podjetij pričakuje konkretne strateške opredelitve. Odgovor za to je targetirana ESG oziroma trajnostna strategija, ki vključuje tudi del strategije razogljičenja.

V Zeleni Sloveniji (Fit media d.o.o.) nudimo storitve svetovanja na ključ.
Več informacij na https://www.zelenaslovenija.si/o-zeleni-sloveniji/trajnostno-svetovanje/

Kaj je ESG?

Mag. Vanesa Čanji, strokovnjakinja s področja trajnostnega razvoja in komuniciranja, direktorica podjetja Fit media d.o.o. in redna predavateljica Akademije Zelena Slovenija, z več kot 20 letnimi izkušnjami, ki je svetovalka številnim velikim korporacijam na mednarodnih trgih s področja trajnostnega razvoja, pojasnjuje kaj pomeni ESG.

ESG vključuje vidike okolja, družbe in upravljanja. Gre za koncept razumevanja trajnostnega, nefinančnega področja delovanja in poslovanja podjetja oz. organizacije. Za poenoteno razumevanje je EU uveljavila Direktivo glede poročanja podjetij o trajnostnosti CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), ki se v slovenski pravni red prenaša skozi Zakon o gospodarskih družbah. Direktiva opredeljuje tudi standarde poročanja o trajnostnosti ESRS, ki strukturirajo področja okolja, družbe in upravljanja v več podsklopov. Z matriko dvojne pomembnosti pa podjetje področja okolja, družbe in upravljanja rangira po pomembnosti ter tako čim bolje upravlja s področjem trajnostnosti.

V Zeleni Sloveniji (Fit media d.o.o.) nudimo svetovanje in izvedbo celovitih storitev “na ključ” na področju trajnostnega razvoja in poročanja o trajnostnosti.
Več informacij na https://www.zelenaslovenija.si/o-zeleni-sloveniji/trajnostno-svetovanje/

mag. Vanesa Čanji

Vse več podjetij se zaveda, da gre zares

Prvi sklop evropskih standardov poročanja o trajnostnosti (ESRS) je Evropska komisija sprejela 31. julija letos, ki so sestavni del direktive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Delovne različice standardov so bile v razpravi že več kot leto dni, kaj prinaša zadnja verzija in predvsem kaj poročanje o trajnostnosti, skladno s standardi pomeni za podjetja, pojasnjuje strokovnjakinja za trajnostni razvoj mag. Vanesa Čanji iz Fit medie/ Zelena Slovenija. Nove zahteve glede poročanja namreč napovedujejo velike spremembe v poročanju o trajnostnem razvoju, ki bodo vplivale na približno 50.000 podjetij s sedežem v EU. Posredno pa so lahko prizadete tudi hčerinske družbe, podružnice v tujini in podjetja, ki velik del svoje dejavnosti opravljajo na območju EU, zato je lahko obseg vpliva bistveno širši.

več …
Omizje

Vpliv trajnostnega poročanja na gospodarstvo

Direktorica podjetja Fit media / Zelena Slovenija in strokovnjakinja s področja trajnostnega razvoja mag. Vanesa Čanji je sodelovala na oddaji Omizje v okviru 5. Štajerskega gospodarskega foruma, ki ga je v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico organiziral regionalni RTV center Maribor. Poleg nje sta na Omizju sodelovala tudi Nataša Teraž Krois, vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar, in Davorin Okorn, direktor sektorja upravljanja kreditnih tveganj v Novi KBM.

več …
Analiza LCA

Prednost analize življenjskega cikla (LCA)

Poznanih je več metod za vrednotenje okoljskih vplivov. Ena izmed metod je analiza življenjskega cikla (LCA, Life Cycle Assessment), ki omogoča ocenjevanje vplivov na okolje v celotnem življenjskem ciklu proizvodov, procesov in dejavnosti. Metrika je bila vpeljana zaradi vse večjih potreb analiziranja kompleksnih modelov krožnega gospodarstva, in sicer vplivov na okolje, uporabe, krožnih sistemov oziroma procesov ravnanja z odpadki.

več …
Ana Brodár foto Boštjan Čadej

LCA kot legitimacija okoljske sprejemljivosti izdelkov

O trajnostnih izdelkih težko govorimo, ne da bi to dokazali z verodostojnimi podatki. Za taksonomsko usklajenost nekaterih izdelkov se zahteva analiza LCA. Tudi večina raziskav je osredotočenih na vrednotenje okoljskih vidikov, pogosto pa so zabrisani socialni in ekonomski vidiki, ki so v realnem sektorju prav tako pomembni. O tem, ali je analiza življenjskega cikla LCA še vedno glavni instrument za presojanje o trajnostnosti izdelkov ali se bo v prihodnje bolj uveljavila popolna ocena trajnostnosti življenjskega cikla LCSA, odgovarja naša sodelavka Ana Brodar, mag., strokovnjakinja s področja okoljskih ved – analiz LCA.

več …
EOL-ESG(605px)

Revija za trajnostni razvoj iz EOL v ESG – okolje, družba, upravljanje

Trajnostni razvoj je zaradi zakonodajnega okvirja in tržnih pričakovanj (investitorjev, velikih kupcev, potrošnikov) postal norma tako za velika kot srednja podjetja. Posledično bo zanj vedno večje zanimanje med majhnimi podjetji, saj upravljanje vrednostnih verig z vidika trajnostnosti zajema vsa podjetja.

več …