Webinar Trajnostna nabava

Luški vozli 2020

Emo orodjarna

Luški vozli 2019

Luški vozli 2018

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Vojnik monografija

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Podjetje in priprava dela

Podjetje in priprava dela

Časopis Dom ob Savinji

Hrastnik monografija

Komuniciranje, Trajnostni razvoj

Trajnostno poročilo Spar Slovenija 2015

Uredništvo, vsebinski in jezikovni pregled besedila ter oblikovanje smo naredili za trajnostno poročilo podjetja Spar Slovenija. V poročilu, ki je pripravljeno v skladu s smernicami GRI-4,  so zajeta nefinančna razkritja na področjih, kjer podjetje spremlja in razvija svoj trajnostni odtis. V njem so zajete vsebine o odgovornosti do kupcev in do živil, o trajnostnih odnosih z dobavitelji, z zaposlenimi ter o odnosu do naravnega in družbenega okolja.

Naročnik: Spar Slovenija d.o.o.