Webinar Trajnostna nabava

Luški vozli 2020

Emo orodjarna

Luški vozli 2019

Luški vozli 2018

Zeleno omrežje

Izrazi na področju voda

Knjiga Vivapen 50 let

EOL

EOL

Materiali in okolje

Monografija Celje

Monografija Celje

Mala Veronika

Gospodarjenje z odpadki

Celostna grafična podoba

Vila Bravum

URE, energetika in okolje

Varstvo okolja

Vojnik monografija

Monografija Krško

Zrak v Sloveniji

Misija: Zeleno – BTC

Odpadki v Sloveniji

Odpadki v Sloveniji

Podjetje in priprava dela

Podjetje in priprava dela

Časopis Dom ob Savinji

Hrastnik monografija

Založništvo

Varstvo okolja

Učbenik daje celovit pregled s področja znanosti o okolju, ponuja mnogo dejanskih primerov okoljskega dogajanja po svetu, slikovnih, ilustrativnih in statističnih prikazov. Z nalogami za preverjanje znanja spodbuja kritično mišljenje in samostojno raziskovalno delo.Primeren je za module okoljevarstveni in naravovarstveni tehnik, za programe varstva okolja ter za ostale strokovne srednje, višje in visoke šole, za ekošole in izbirne okoljske vsebine v šolah.

Avtorica: dr. Jana Sterže

Recenzenti: dr. Lucija Jukić Soršak, dr. Lucija Kajfež Bogataj, Anica Zupan

Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.

Cena: 19,20 EUR (V ceni je vključen DDV.)

Kontakt za naročila: irena.pilih@fitmedia.si, 03/ 42 66 700